Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА НАС | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ | КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ | ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА В ЕВРОПА | БИБЛИОТЕКА | ПОЛИТИКИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ВРЪЗКИ | ЗАБАВНО | РЕГИСТРАЦИЯ ЗА НОВИНИ | В МЕДИИТЕ |

ДОБРИ ПРАКТИКИ


Уважаеми посетители,


В тази секция ви информираме за успешните практики в сферата на кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България.

Победители в Национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране за 2012г.:

  • Категория "Кариерни услуги за ученици"

 -"Банките в действие" - Роза Рангелова (Стамболийски), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, главен учител в СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски, roza.rangelova(at)abv.bg

 - "Кариерно консултиране и личностно развитие" - Илияна Калинова (Пловдив), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант към Общински детски комплекс – Пловдив, ileka(at)abv.bg

 - "Кариерен център към Помощно училище "П.Р. Славейков" - Петя Марчева (Плевен), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант в Помощно училище "П.Р.Славейков" – Плевен, petiamarcheva(at)abv.bg

 - Психологичен кариерен кабинет "Емпатия" - Цветанка Стоянова (Варна), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант към Общинският център за психологическа подкрепа и консултиране на училищната общност (ОЦ за ППК) към Община Варна, дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", empatia(at)abv.bg

 - "Пътешествие из индианските земи" - Таня Терзийска (София), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант, tanya@selfinvest. eu 

  • Категория "Кариерни услуги във висшите училища"

 - "Кариера за пример" - Милка Семова (София), победител в първия национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, кариерен консултант, Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", milka.semova@febalumni.org

Победители във Национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране за 2013г.:

  • Категория "Кариерни услуги за ученици"

- Наръчник за тийнейджъри "Всичко, което искаш да знаеш за избора на професия и започването на работа”/ Е-курс "Професионално ориентиране и кариерно консултиране" – "МОСТ България”, победител във Втори национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, , гр. София (http://most-learning.net/moodle/ )

- "Упражнение за кариера", ЗПГ "Климент Тимирязев", победител във Втори национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в Българиягр. Сандански (http://zpg-sandanski.com)

  • Категория "Кариерни услуги във висшите училища"

- Дисциплина "Кариерно развитие" – Икономически университет-Варна, победител във Втори национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране в България, гр. Варна (http://ue-career.org/)

НОВИНИ

image Приказки за кариерни консултанти, том II
14 Януари 2014

image Възможности за магистратура по устойчиво развитие в Швеция
09 Януари 2014

image Възможност за стаж в Европейския център за съвременни езици
06 Януари 2014

image Възможност за стаж в CERN
22 Ноември 2013

image Възможност за стаж в европейския център за превенция на заболяванията
22 Ноември 2013


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.