Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ЗА ЕВРИДИКА | НОВИНИ |

Бюджетите за образование в момент на криза


"Европа се нуждае от добре образовани, високо квалифицирани кадри за стимулиране на икономическия растеж". Това изречение се повтаря толкова често, но дали някой може да каже  колко инвестиции в образованието действително са необходими, за да процъфтява една икономика? И каква част от разходите по време на криза трябва да бъдат приоритетно насочени към образованието?


Повече информация може да намерите тук.
Новини


Весели празници!
18 Декември 2013


Образование и обучение в Европа 2020. Отговорите от държавите-членки на ЕС
18 Декември 2013


Доклад „Преподаване на четене в Европа”
18 Декември 2013


Доклад „Развитие на Ключовите компетенции в училищата в Европа”
18 Декември 2013


Доклад „Мобилност на персонала в системата на висшето образование”
18 Декември 2013


Новата програма Еразъм+ ще повиши мобилността на персонала във висшето образование. Но какво е мобилност на персонала?
09 Декември 2013


Перфектният живот на учителите
27 Ноември 2013


Представата на политиците за "социалното измерение" на висшето образование в Европа?
18 Октомври 2013


Нашето участие в обучения, организирани от Център за развитие на човешките ресурси
11 Октомври 2013


How much do teachers make? How much do students pay?
11 Октомври 2013


Доклад „Основни данни за езиковото обучение в европейските училища през 2012 г.”
07 Октомври 2013


Доклад „Основни данни за учителите и директорите на училища в Европа“
07 Октомври 2013


Реформа в предучилищното образование в Полша – родителите ще плащат по-малко за детски градини
23 Септември 2013


Разкриване на погрешни схващания: Подходът на младите хора към политиката
12 Август 2013


Академични и училищни календари за 2012/2013г. и 2013/2014г.
26 Юли 2013


Гърция: Нов орган за осигуряване на качеството в основното и средното образование
23 Юли 2013


Обединено кралство – Шотландия: Законопроект за образователни реформи - След 16
22 Юли 2013


Изследване „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати”.
05 Юни 2013


Основни данни за учителите и директорите на училища
04 Юни 2013


Малта отваря високотехнологично и природосъобразно средно училище за момичета
28 Май 2013


Австрия създава рамка за повишаване на качеството в общото образование
28 Май 2013


Доклад за финансирането на образованието в Европа 2000-2012г. Въздействието на икономическата криза.
21 Май 2013


Чехия затваря детските ясли
25 Април 2013


Белгия (немскоговорящата общност): назначаване на училищни психолози в средните училища
19 Април 2013


16 нови съвместни учебни програми в Литва
25 Март 2013


Португалия прилага системата DAISY (Digital Accessible Information System) - Национален план за подкрепа на училища
21 Март 2013


Нашето участие в Информационен ден Програма "Учене през целия живот" – секторни програми „Грюндвиг” и „Леонардо да Винчи”
11 Март 2013


Подкрепа за студентите със специални образователни потребности, Словакия
04 Март 2013


Честита Баба Марта!
01 Март 2013


Подобряване на образователния процес в средните училища посредством ИКТ, Гърция
01 Март 2013


Весели празници!
21 Декември 2012


Евридика представена на конференция по Програма "Учене през целия живот"
18 Декември 2012


Доклад по въпросите на грамотността 2012
13 Септември 2012


Образователни реформи в Румъния - част 2
31 Октомври 2012


Образователни реформи в Румъния - част 1
23 Октомври 2012


Образователни реформи в Турция - част 2
16 Август 2012


Образователни реформи в Турция - част 1
10 Август 2012


Образователни реформи в Гърция - част 2
30 Юли 2012


Образователни реформи в Гърция - част 1
28 Юни 2012


Нова серия от публикации "Реформи в съседните на България страни"
14 Юни 2012


Ключовите данни за образованието в Европа 2012 - обобщен доклад
30 Май 2012


Доклад за изпълнението на Болонския процес в Европа 2012
26 Април 2012


Нашето участие във Форума на образованието
25 Април 2012


Доклад за обучение по предприемачество в европейскити училище - национални стратегии, учебни програми и резултатите от ученето
18 Април 2012


Доклад за ключовите данни в образованието - резюме
08 Март 2012


Доклад за основното развитие на европейските образователни системи през последното десетилетие
20 Февруари 2012


Проект на Закон за предучилищното и училищното образование
16 Февруари 2012


Национална квалификационна рамка на Република България
15 Февруари 2012


Ранното отпадане от училище – предизвикателство за всички европейски страни
14 Февруари 2012


Доклад за младежта в движение - Основни заключения
27 Януари 2012


Eurypedia: Енциклопедия на европейските образователни системи
14 Декември 2011


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.