Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ | ЗА ETWINNING | БЪЛГАРСКИ ETWINNING ПОСЛАНИЦИ | ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАРИ | ДОБРИ ПРАКТИКИ | ПУБЛИКАЦИИ | КОНТАКТИ | ПОЛЕЗНО | СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (PDW) 2013 | ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 |

Новини eTwinning 2011 г.Международна конференция EMINENT 2011 г. - eTwinning

11 декември 2011г.


    Тридесет министерства на образованието чрез своята обща Европейска училищна мрежа (EUROPEAN SCHOOLNET) поставиха специален акцент върху дейност eTwinning, като свързаха срещата EMINENT (Experts Meeting in Education Networking) с насочената към европейските образователни власти годишна конференция на eTwinning.  Събитието се проведе в Генуа, Италия, на 16 и 17 ноември 2011г.
    Тази съвместна конференция беше прекрасна възможност големият принос на eTwinning към повишаване качеството на европейското образование да бъде представен пред 350 политици. Публиката беше съставена от различни участници в образователния процес, включително министри на образованието, представители на европейските институции, на местни и регионални образователни власти, учители, училищни инспектори, обучители на учители, членове на Националните звена за координация и на Централното звено за координация на дейност eTwinning. Както пленарните сесии, така и проведените заседания на работните групи бяха динамични и продуктивни. В края на събитието гостите посетиха и годишното италианско изложение ABCD, посветено на образованието. 

Българското участие на семинара за професионално развитие на eTwinning посланици в Лимасол

08 ноември 2011г.


Българската група на семинара за професионално развитие на eTwinning посланици в Лимасол участва активно във всички работни сесии. 1. Последни дейности, извършени от посланиците на национално равнище.

2. Начини за мотивиране за работа в портала: ситуиране на изложби от продукти по eTwinning и включване на пост-интерактивни дейности: Дискусия на кафе.

3. Насърчаване на използването на eTwinning в училищата.

4. Наставничество и индивидуално ръководство.

По време на общата част се представи подробно българския опит за организиране и провеждане на обучителни събития. Интерес предизвика форматът на провежданото модулно обучение в България, което представлява екипна и съвместна, а не паралелна дейност. Идеята за дискусии в неформална обстановка се оказа, че не е нова за България. Още през миналата година беше проведено обучение в такъв неформален формат - eTwinning cafè в град Плевен. Това също беше отбелязано като добра практика, че в България съществуват актуални форми за насърчаване на учителите за работа в портала. Акцентирахме върху тезата, че когато директорите са привлечени за каузата на проектната дейност, това е от решаващо значение за възможностите на учителите да работят в комфортна и подкрепяща среда, което доведе до включване на тезата в крайната презентация на София Асланиду: Онлайн и офлайн обучителни семинари за учители и директори. Препоръчано беше посланиците да проявяват и собствена инициатива, да имат идеи как да включват проектната дейност в учебната програма, да проявяват ентусиазъм и търпение, готовност и желание за подкрепа на начинаещите. Друга идея, която споделихме по време на дискусиите и след това намери място в крайната презентация, беше, че проектната работа, интегрирана в учебната програма, дава умения за живота.

Училища, наградени с Европейски знак за качество, октомври 2011 г.

27 октомври 2011г.По-долу е списъкът на училищата от България, наградени с Европейски знак за качество. Освен името на училището и на учителя, има и информация за проекта, който им е донесъл това признание


БЪЛГАРИЯ

Rossitsa Zlankova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Reneta Raicheva

36 SOU "Maksim Gorky", Sofia, БЪЛГАРИЯ

Sharks in danger


Atanas Kuzmanov

7 СОУ , Sofia, БЪЛГАРИЯ

Young European Citizens: An Intercultural Dialogue between European Pupils


TSVETELENA TARALOVA

88 School, Sofia, БЪЛГАРИЯ

The Quest for the European Grail

Svetlana Varbanova

Finanz-Wirtschaftsgymnasium Vassil Levski, Dobrich, БЪЛГАРИЯ

WEIHNACHTEN steht vor der Tür und...ein WINTERMÄRCHEN beginnt

Svetlana Varbanova

Finanz-Wirtschaftsgymnasium Vassil Levski, Dobrich, БЪЛГАРИЯ

Wörterwelten

Vera Vaseva

High School of Maths and Science “Prof. Emanuil Ivanov”, Kyustendil, Kyustendil, БЪЛГАРИЯ

Trip to CERN

Vessela Mirevska

Ivan Hadjiisky, Troyan, БЪЛГАРИЯ

TRAVELLING THROUGH REALITY AND DREAM

Maya Kyulevchieva

Ivan Vazov Language School, Plovdiv, БЪЛГАРИЯ

International Youth eMagazine

Mariana Tsonkova

Lycee professionnel d`economie"G.S.Rakovsky", Yambol, БЪЛГАРИЯ

together for a sustainable living

Keri Georgieva

NGXNI "Konstantin Preslavski" , Varna, БЪЛГАРИЯ

Pek, the Traveller Flea 2

Kremena Marinova

ODZ Nr.10''Prikazka'', Varna, БЪЛГАРИЯ

Once upon a time...

Екатерина Йорданова

ODZ Nr.10''Prikazka'', Varna, БЪЛГАРИЯ

Once upon a time...

Mariya Domovchiyska

Primary School HRISTO SMIRNENSKI, Rakovski, БЪЛГАРИЯ

E-MATH MAGAZINE

Temenuzhka Dobreva

SOU "Vassil Levski", Troyan, БЪЛГАРИЯ

Natural Beauties of Europe

Bojana Filipova

SOU "EKZARH ANTIM I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art

Aneta Nedkova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art

Janeta Koleva

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Mara Hadjieva

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art

Natasha Djurkova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Stefka Tringova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Totka Stefanova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazankuk, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Tsveta Atanasova

SOU "Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Svetoslava Georgieva

SOU "Georgi Izmirliev", Gorna Oryahovitsa, БЪЛГАРИЯ

Schoolovision 2011

Yordanka Simeonova

SOU "Georgi Izmirliev", Gorna Oryahovitsa, БЪЛГАРИЯ

Pek, the Traveller Flea 2

Marina Ivanova

SOU"Ekzarh Antim I", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

European Glossary of Music

Krasimira Krondeva

SOU"Ekzarh AntimI", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

HISTORY AND ART: LET'S LEARN HISTORY MAKING WORKS OF ART

Natasha Djurkova

SOU"Ekzarh AntimI", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

Intercultural dialogue through fairy tales,drama and art

Natasha Djurkova

SOU"Ekzarh AntimI", Kazanlak, БЪЛГАРИЯ

European Glossary of Music

Anastasia Dimitrova

Savo Savov, Pirdop, БЪЛГАРИЯ

NOT ONLY CHRISTMAS

Teodora Valova

University of Veliko Tarnovo "St. st. Ciril and Methodius", Pleven, БЪЛГАРИЯ

I PLAY, I LEARN, I APPRECIATE!

Pavlinka Disanska

kindergarden "Sinchec", Troyan, БЪЛГАРИЯ

CHILDREN AND REPORTERS

Pavlinka Disanska

kindergarden "Sinchec", Troyan, БЪЛГАРИЯ

Let’s be artists in mathematics

Yordanka Zmeeva

kindergarden 25"Brothers Grim", Shumen, БЪЛГАРИЯ

The Flowers Symphony 


Седмици на eTwinning в Плевен

23 октомври 2011г. 


Доц. д-р Теодора Вълова, Национален eTwinning посланик за България, взе участие в три поредни сесии по време на Октомврийските съвещания на началните учители в Плевенска област. Събитията се проведоха на 20 и 21 октомври. Пред аудитория, която наброяваше над 300 учители и директори от Плевен и областта, доц. Вълова представи начини за повишаване на професионалната компетентност на учителите чрез проектна дейност в портала eTwinning. В светлината на Ученето през целия живот платформата беше представена като съвременен инструмент за усъвършенстване на дигиталните компетентности като ключови компетентности от Европейска референтна рамка.

Актуалността на социалната мрежа eTwinning беше представена в направления като:

- Необходимост от непрекъснато подобряване на образователните услуги 

- Оптимизиране на стратегиите на учебните институции

- Противодействие на някои глобални и национални проблеми 

- Практикуване на самостоятелно учене чрез сътрудничество в портала eTwinning eTWINNING Контактен семинар Брюксел, Белгия, 17 – 19 ноември 2011 г.

12 октомври 2011г.


В периода 17 - 19 ноември 2011 г. в Брюксел, Белгия, ще се проведе Контактен семинар по eTwinning, насочен към целевата група на учителите от начално и средно образование. На него ще присъстват представители на Централното звено за координация, Националните звена за координация и учители от страните-членки на ЕС. Контактният семинар ще засяга теми, касаещи намиране на партньор за създаване на проекти по eTwinning, изучаване на всички възможности, който eTwinning предлага на учителите в европа, начини за започване на проект, чрез презентации на добри практики, практика с еTwinning инструментите (регистрация, намиране на партньори по проекта, регистрация на проекта, сътрудничество в TwinSpace) и др.

Условията необходими за кандидатстване са:

Да сте регистриран потребител на платформата eTwinning

Да владеете работния език на срещата (английски) на ниво B1

ЦРЧР може да поеме участието на 2-ма учители

Програма на събитието може да видите ТУК. 

Документи за кандидатстване за финансиране може да изтеглите от ТУК.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване - 13 октомври 2011г.Първите европейски победители наградени в Будапеща

15 Април 2011г.


За първи път в историята на eTwinning този път годишните Конференция и Лагер се провеждат едновременно в Будапеща, Унгария от 31 март до 2 април. Представени са рекорден брой участници и страни с повече от 500 учители и 100 ученици от 31 държави.

През първия ден участниците бяха поздравени от много представители на европейско и национално ниво, включително с видеоприветствие от Андрула Василиу, Комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта, която се обърна към учениците с думите: "Темата на тазгодишната конференция е овластяването на ученика - и вие за първи път сте поканени да участвате в годишната Конференция на eTwinning. Това идва да напомни, че, въпреки, че се развива като една много ефикасна мрежа за професионално развитие на учители, eTwinning всъщност беше създаден за вас! Мисля, че вие сте големи късметлии да имате такива прекрасни учители, които не се колебаят да поемат допълнително работа и нови проекти само за да направят вашето обучение по-интересно."

Основният говорител на конференцията, Тим Риландс, е талантлив и вдъхновяващ учител, добре познат в Обединеното кралство с иновативното ползване на ИТ. Неговата реч "Увеличаване творчеството на всички ученици" беше много интересна на учителите, тъй като той коментира въпроса как да ползваме дигиталната среда за да вдъхновяваме и ангажираме учещите, вместо да ги потапяме в дигитални комплекси.

Друг акцент през първия ден беше церемонията по награждаването на победителите в състезанието за наградите на eTwinning 2011. От над 300 заредени проекта, победителите в трите възрастови категории и петте специални категории бяха наградени на специална церемония. На втория ден участниците се разделят на малки групи за работилници, чиито теми варират от това как да използваме определени инструменти и софтуер до кариерно консултиране и ИТ, овластяване на учениците и обмяна на проектни идеи.

Още много други дейности се провеждат, за да направят Конференцията и Лагера една чудесна възможност за плодотворно сътрудничество и обмен между ученици и учители.

Към настоящия момент, ако вие искате да сте информирани и да намерите статии, линкове към видео и коментари от участниците, погледнете на уебсайта на конференцията.

НОВИНИ

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.
03 Декември 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. София, 30 ноември 2013г.
26 Ноември 2013

image Проекти, наградени с Европейски знак за качество, октомври 2013г.
30 Октомври 2013

image Анкета за въздействието на дейност eTwinning в България
25 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 20-23 ноември 2013г., Билунд, Дания
16 Октомври 2013

image Училищни лидери дискутират как да използват подкрепата на ЕС за развитие на училищата
16 Октомври 2013

image Спечелете видео камера GoPro във видео състезанието на eTwinning: “Моят eTwinning филм”
02 Октомври 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 31 октомври - 3 ноември 2013г., Рейкявик, Исландия
22 Септември 2013

image Кандидатстване за Национален знак за качество
19 Септември 2013

image Анонимизиране на профили в портала eTwinning
05 Септември 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 10–12 октомври 2013г., Стокхолм, Швеция
22 Август 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "Животът в нашите европейски градове", 04-06 октомври 2013г., Марсилия, Франция
19 Юли 2013

image Конкурс за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос”
11 Юни 2013

image Набиране за разработки за издание „Добрите практики в eTwinning 2012-2013"
30 Май 2013

image Европейска награда за най-добро интернет съдържание за деца
17 Май 2013

image Образователна игра за страните от Европа на тема: "Europass приключение- Играй и опознай Европа"
15 Май 2013

image Конкурс за избор на участници в Контактен семинар на тема "eTwinning в дунавския регион", 19-21 юни 2013г., Виена, Австрия
09 Май 2013

image Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.
30 Април 2013

image Стартира пролетната кампания на eTwinning - We are (eT)winning!
22 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 16-18 май 2013г., Братислава, Словакия
16 Април 2013

image Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"
08 Април 2013

image Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие, 25-28 април 2013г., София, България
05 Април 2013

image Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.
12 Март 2013

image eTwinning Plus стартира днес
04 Март 2013

image Изследване на въздействието на eTwinning върху участващите ученици, учители и училища
14 Февруари 2013

image eTwinning в социалните мрежи
12 Февруари 2013

image Печеливши в конкурса "eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”
13 Февруари 2013

image eTwinning и Коменски - добър педагогически опит
12 Февруари 2013

image Сборник статии по дейност eTwinning
08 Февруари 2013

image Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2013
02 Януари 2013

image Нова публикация по дейност eTwinning
28 Декември 2012

image Новини eTwinning 2012 г.
09 Януари 2013

image Новини eTwinning 2010 г.
31 Декември 2010


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.