Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...
 
НАЧАЛО | НОВИНИ | БОЛОНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПУБЛИКАЦИИ | МИНИСТЕРСКИ СРЕЩИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ |

Болонския процес - ПУБЛИКАЦИИ

Национална група от съветници по Болонския процес 2009-2011


Публикации

Болонски процес - Развитие на висшето образование

Болонски процес - Статии (2) 2011

Болонски процес - Статии (1) 2011

Информационен бюлетин, бр. 4, юни 2011г.

Информационен бюлетин, бр. 3, април 2011г.

Информационен бюлетин, бр. 2, февруари 2011г.

Информационен бюлетин, бр. 1, декември 2010 г.

Декларация от Будапеща и Виена относно Европейското пространство за висше образование

Бюлетин на Форума за болонска политика, Виена, 12 март 2010 г.

Ръководство за потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)


Полезни документи

2010-2011

Ръководство за потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)

2009
2009 Stocktaking Report
2009 Eurostat/Eurostudent: "Key indicators on the social dimension and mobility"
2009 Eurydice: "Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process"
Report on the Bologna work programme 2007-2009
The European Higher Education Area (EHEA) in a global context: Report on overall developments at the European, national and institutional levels
Report on the Analysis of the 2007 National Action Plans for Recognition
2009 Report on Qualifications Frameworks
2009 Synthesis of National Qualifications Frameworks Reports
2009 Report on Employability
2009 Report on Mobility


2005
2004-2005 National Trendes in the Bologna Process
Key Competences for Lifelong Learning
2005 Bulgaria Report
2005 Bergen Bulgaria Report
ESIB Black Book of Bologna Process
ESIB Luxembourg Declaration
ESIB Analysis
National Strategy for VET
Overarching Frameworks for Qualifications
Communication from EC
2005 Bergen BFUG General Report
2005 Bergen Stocktaking Report
2005 EAU Trends IV
Framework for qualifications in EHEA
Standarts and Guidelines for Quality Assurance in EHEA
Change of Degrees
The European Institute of Technology
From Bergen to London - The EU Contribution
Adult Learning
Efficiency and equity in european education and training systems
Efficiency and equity in European education and training systems - Accompanying document
Efficiency and equity in European education and training systems - FAQs
Perceptions of European Higher Education in Third Countries
Lisbon Convention
European Quality Assurance Standarts
The Role of Academics and the organizations

image Национална група от съветници по Болонския процес 2008-2009

image Национална група от съветници по Болонския процес 2007-2008

image Национална група от съветници по Болонския процес 2005-2006


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.