Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...
 
НАЧАЛО | НОВИНИ | БОЛОНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ПУБЛИКАЦИИ | МИНИСТЕРСКИ СРЕЩИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ |

Регионален тематичен семинар на тема „Академично признаване на периоди от обучение и на образователни степени”, 30 октомври 2012г., гр. Благоевград


В рамките на проект „Национална група от съветници по Болонския процес 2011-2013", на 30 октомври 2012, в Американския университет в гр. Благоевград,  се проведе регионален семинар на членовете на мрежата от институционални съветници по процеса Болоня. Основни теми на събитието бяха:  Предизвикателствата пред академичното признаване – национална законова рамка и Прилагане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование (ECVET) в националната система за ПОО. По време на събитието бяха обсъдени приликите и разликите между ECVET и Европейската система за трансфер на кредити във висшето образование (ЕСТS).

Презентациите от събитието ще намерите тук.
image Национален семинар на тема „Въздействие на Болонския процес в България”
10 Декември 2013
image Регионален семинар на тема „Мобилност с цел учене и заетост ”
10 Декември 2013
image Болонски процес - сборник от статии, 2013
10 Декември 2013
image Пети брой на информационния бюлетин
10 Декември 2013
image Регионален семинар на тема „Трансграничното образование, признаване на дипломи”
12 Август 2013
image Четвърти брой на информационния бюлетин
12 Август 2013
image Национална работна среща на мрежата от институционални Болонски експерти, гр. Пловдив, 07.02.2013г.
03 Март 2013
image Регионална работна среща на мрежата от институционални Болонски експерти, гр.Пловдив, 07.02.2013г.
03 Март 2013
image Трети брой на информационния бюлетин
05 Декември 2012
image Национална работна среща на мрежата от институционални Болонски експерти от българските висши училища, проведена на 12.07.2012г., гр. Варна
06 Август 2012
image Регионален семинар на членовете на Мрежа от институционални болонски съветници, 11 юли 2012 г., гр. Варна
06 Август 2012
image Национална работна среща на мрежата от институционални Болонски експерти, 09 март 2012 г., гр. София
26 Март 2012
image Регионален семинар на членовете на Мрежа от институционални болонски съветници, 08 март 2012 г., гр. София
26 Март 2012
image Втори брой на информационния бюлетин
02 Юли 2012
image Първи брой на информационния бюлетин
09 Януари 2012
image Национален семинар на членовете на Мрежа от институционални болонски съветници, 06 декември 2011г., гр. Сандански
23 Декември 2011
image Регионален семинар на членовете на Мрежа от институционални болонски съветници, 05 декември 2011г., гр. Сандански
23 Декември 2011
image Болонски процес - сборник от статии (2), 2011
07 Юли 2011

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.