Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


pic
Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008
      


ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
Контактен семинар по секторна програма "Еразъм" - София - 19-22.11.2008 г.
      

Центърът за развитие на човешките ресурси организира съвместно с немската Национална агенция по секторна програма „Еразъм" (DAAD) първия за България Контактен семинар по програмата. Събитието се състоя в периода 19-22 ноември 2008 година в София.

Сред участниците в семинара бяха представители на 60 университета от България и Германия. По време на работните сесии бяха представени добри практики от изпълнението на секторна програма „Еразъм" в двете държави; установиха се нови контакти, които ще бъдат основа за бъдещи партньорства по програмата.
 
През втория работен ден участниците посетиха Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Технически университет - София, Химикотехнологичен и металургичен университет, Медицински университет - София, Университет за архитектура, строителство и геодезия.

В рамките на работната сесия българската и немската Национални агенции представиха статистически данни за успешното изпълнение на програма „Еразъм" в двете държави.

По случай предстоящата Европейска година на креативността и иновациите участниците в събитието бяха изненадани и провокирани към творческо мислене от г-жа Лидия Раева, която направи представяне на български традиционни текстилни техники.

Презентации на: *Националните агенции *УниверситетиГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г
pic
Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008
pic
Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008
pic
Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г
image Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г
image Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г
image Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.
image Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.
image Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г
pic
Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г
pic
Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г
image Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.
image Информационни дни - Варна 18.06.2008г.
pic
Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.
image Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.
pic
Информационни дни - Дни Еразъм, 27-30.05.2008г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 15.04.2008г
pic
Информационни дни - Трансфер на иновации, 21.02.2008 г
pic
Информационни дни - Партньорства - София, 06.02.2008 г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 18.01.2008г.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.