Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


pic
Семинар Болонският процес в моя университет, Бургас, 02 и 03 Юни 2011
      ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
Семинар по проект „Болонски процес” на тема „Болонският процес в моя университет”, Бургас, 02 и 03 Юни 2011
      

На 02 и 03 Юни 2011 г. в гр. Бургас се проведе семинар по проект „Болонски процес” на тема „Болонският процес в моя университет”. Семинарът беше заключителен в рамките на проект 2009 - 2011 г. и започна с анализ на постигнатите резултати и насоките за развитие. Обсъдено беше приложението на инструментите на Болонския процес, споделени бяха добрите практики, както и срещаните трудности в различните висши училища. Заедно с националните Болонски съветници проф. Толя Стоицова, Гергана Раковска и Зорница Танева, представител на националното представителство на студентските съвети в България бяха дискутирани следните теми: стратегия за интернационализация и мобилност на преподавателския/административния състав и студентите и добавената стойност за институцията; фактори, които влияят върху увеличаване на мобилността на студентите; използване на Европейската система за трансфер на кредити (методология за измерване натовареността на студентите - хорариум за аудиторни занятия и самостоятелна работа) в различните университети; съвместните учебни програми и правилата и процедурите за издаване и признаване на съвместни, двойни и многостранни дипломи и съответствието им с изискванията на бизнеса; издаване на Дипломно приложение и  използване на Европейската система за трансфер на кредити при съвместните учебни програми. В заключение бе подчертана ролята на Болонските експерти при прилагане на инструментите на Болонския процес.

Презентациите тук.

ECTS_Stoitsova_Burgas_06.2011.ppt

Internacionalization_Stoitsova_06.2011_Burgas.ppt

Joint_Programs_Stoitsova_Burgas_June_2011.ppt

Zorniza_Erasum1.pptГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационна конференция, 09.12.2011
image Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011
pic
Семинар Болонският процес в моя университет, Бургас, 02 и 03 Юни 2011
pic
Дни на секторна програма "Еразъм", Бургас - 02.06.2011
image Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011
image Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", Варна – 04.05.2011
pic
Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011
image Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011
image Кампания под надслов "Кариерното образование в училище – гаранция за устойчиво икономическо развитие", София – 24.03.2011
image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Плевен, 20-21.01.2011
image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" – Пазарджик, 13-14.01.2011

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.