Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


image
Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.
      
ГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г
pic
Контактни семинари - Еразъм, 19-22.11.2008
pic
Церемонии по награждаване - Дни Коменски, 11-12.11.2008
pic
Контактни семинари - Коменски, 28-31.10.2008г
image Контактни семинари - Леонардо да Винчи и Грюндвиг,07-10.10.2008г
image Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г
image Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.
image Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.
image Валоризационни конференции - Леонардо да Винчи и Грюндвиг, ноември 2007г
pic
Контактни семинари - Леонардо да Винчи, декември 2007 г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 04.12.2008г
pic
Информационни дни - Пловдив, 05-06.11.2008г
image Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.
image Информационни дни - Варна 18.06.2008г.
pic
Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.