Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ГАЛЕРИЯ


pic
Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г
      
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
Информационен ден по Програма "Учене през целия живот" - Стара Загора - 28.01.2009
      

Центърът за развитие на човешките ресурси проведе инфомационен ден по Програма "Учене през целия живот" в град Стара Загора, х-л "Верея" на 28.01.2009 г. Акцент на събитието бе представянето на секторна програма "Коменски" и инициативите eTwinning и Europass. Участниците получиха ценни практически съвети за формулярите по дейности "Училищни партньорства" и "Прием на асистент".

Презентации от събитието:

Секторна програма "Коменски"

Инициативата eTwinning

EuropassГАЛЕРИЯ

2013
         

2012
         

2011
         

2010
         

image Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.
pic
Контактни семинари - Пловдив, 06.10-09.10.2009
image Информационни дни - Професионално ориентиране през целия живот, 23.10.2009г
pic
Информационни дни - Враца, 11-12.06.2009г
pic
Информационни дни - Дни Еразъм, 15-17.04.2009г
pic
Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. Пловдив, 27.03.2009г
pic
Информационен ден, София, 18.03.2009г
pic
Информационен ден, София, 11.03.2009г
pic
Информационни дни - Трансфер на иновации, гр.София, 18.02.2009 г
pic
Информационен ден, София, 11.02.2009г
pic
Информационен ден, Стара Загора, 28.01.2009г
image Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г
image Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена
image Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.