Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ИЗДАНИЯ

 
Сборник материали - "Насърчаване на четенето"

 

 2013 image
3,78MB

 

Работни ателиета - секторна програма "Грюндвиг"

 

 2013 image
276 KB

 

Информационен бюлетин 2013 - брой 18

 

 2013 image
792KB

 

Брошура Европас

 

 2014 image
2,9 MB

 

 
Информационен бюлетин 2013 - брой 17

 

 2013 image
530kB

 

Discovered Bulgaria - 2013
Discovered Bulgaria

 

 2013 image
2,52MB

 

ECVET за Учене през целия живот
ECVET за Учене през целия живот

 

 2013 image
1,98MB

 

Болонски процес
Болонският процес в моя университет

 

 2013 pic
1,28МB

 

 
Компендиум секторна програма „Еразъм”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
824 KB

 

Компендиум секторна програма „Грюндвиг”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
1,17 MB

 

Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
2,41 MB

 

Компендиум секторна програма „Коменски”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
2,28 MB

 

 
Добри практики в eTwinning
Разкази на учители, спечелили Национален знак за качество през 2011 и 2012 г.

 

 2013 pic
822 KB

 

Информационен бюлетин 2013 - брой 16

 

 2013 image
1,33 MB

 

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки

 

 2013 pic
1,23 MB

 

Европейски възможности за студентите
Секторна програма „Еразъм”

 

 2013 pic
324 KB

 

 
Европейска година на гражданите 2013

 

 2013 image
4.43 MB

 

Bulgaria Discovered
Bulgaria Discovered Guide

 

 2012 image
2.62 MB

 

Развитие на ключовите компетентности

 

 2012 pic
912 KB

 

Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Партньорства. Мобилност.

 

 2012 pic
4,8 MB

 

 
Мобилност за по-добри работни места

 

 2012 pic
536 KB

 

Компендиум секторна програма „Коменски”
Многостранни партньорства. Двустранни партньорства. Регионални партньорства

 

 2012 pic
11,2 MB

 

Ползи от мобилността за кариерното развитие на академичния и неакадемичния персонал и за интернационализацията на висшите училища

 

 2012 pic
440 KB

 

eTwinning и Коменски
eTwinning и Коменски

 

 2012 pic
656 KB

 

 
Компендиум секторна програма „Грюндвиг”
Проекти за възрастни доброволци. Партньорства за познание. Работни ателиета

 

 2012 pic
3,13 MB

 

Информационен бюлетин 2012 - брой 15

 

 2012 image
912 КB

 

Информационен бюлетин 2012 - брой 14

 

 2012 image
912 КB

 

Информационен бюлетин 2012 - брой 13

 

 2012 image
972 КB

 

 
Успешното училищно партньорство
eTwinning и Коменски

 

 2012 pic
2,23 MB

 


Секторна програма "Коменски"

 

 2012 pic
0,98 MB

 

Секторна програма “Грюндвиг”

 

 2012 pic
940 KB

 

Програма “Учебни визити”
Успешни истории

 

 2012 pic
940 KB

 

 
eTwinning
eTwinning – общността на училищата в Европа

 

 2012 pic
1,42 MB

 

ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование

 

 2012 image
296 KB

 

Асистентски стаж
Възможности за студентите, придобиващи педагогическа правоспособност

 

 2012 pic
1.37 МB

 

Прозорец на многоезичието
Наградени есета в конкурса „Прозорецът”, посветен на многоезичието в Европа

 

 2012 pic
614 KB

 

 
Болонски процес - Развитие на висшето образование
Сборник статии

 

 2012 pic
700 KB

 

Изпълнението на секторна програма "Еразъм" в България, Лъчезар Африканов
Анализ на финансираните децентрализирани дейности за периода 1999-2011

 

 2012 pic
2.37 МB

 

Юбилеен сборник 25 години секторна програма "Еразъм"

 

 2012 pic
4.80 МB

 

Compendium Subprogramme „Comenius“
Multilateral, bilateral and regional school partnerships

 

 2011 pic
700 КB

 

 
Компендиум секторна програма „Коменски”
Многостранни, двустранни и регионални училищни партньорства

 

 2011 pic
548 КB

 

Compendium Subprogramme „Leonardo da Vinci“
Mobility, Partnerships, Transfer of Innovation

 

 2011 pic
392 КB

 

Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Мобилност, Партньорства, Трансфер на иновации

 

 2011 pic
392 КB

 

Compendium Subprogramme „Grundtvig”
Senior Volunteering projects, Learning partnerships

 

 2011 pic
208 КB

 

 
Компендиум секторна програма „Грюндвиг”
Проекти за възрастни доброволци. Партньорства за познание

 

 2011 pic
208 КB

 

Европейски езиков знак
За иновативни проекти в преподаването и изучаването на чужди езици. Наградени проекти 2002 – 2010 година

 

 2011 image
788 КB

 

Каква е ползата за мен?
Възможности, които ЕС предлага във връзка с образованието, културата и младежта

 

 2010 image
2.32 MB

 

Bulgaria Discovered
Bulgaria Discovered Guide

 

 2011 image
2.14 MB

 

 
Индивидуална ученическа мобилност
Секторна програма Коменски

 

 2011 pic
512 KB

 

Секторна програма Еразъм
Европейски възможности за студентите

 

 2011 pic
500 KB

 

Европейска образователнa Програма “Учене през целия живот”
Секторни програми Коменски, Еразъм, Леонардо да Винчи, Грюндвиг

 

 2011 image
767 KB

 

Информационна брошура Учебни визити
Информационна брошура Учебни визити

 

 2011 pic
480 KB

 

 
Информационен бюлетин 2011 - брой 12
Информационен бюлетин 2011 - брой 12

 

 2011 image
1.12 MB

 

Информационен бюлетин 2011 - брой 11
Информационен бюлетин 2011 - брой 11

 

 2011 image
1.16 MB

 

Информационен бюлетин 2011 - брой 10
Информационен бюлетин 2011 - брой 10

 

 2011 image
866 КB

 

Секторна програма Еразъм
Възможности за университетите, за преподавателския и непреподавателския състав

 

 2011 pic
601 КB

 

 
Секторна програма Коменски
Информационна брошура секторна програма Коменски

 

 2011 pic
736 КB

 

Секторна програма Леонардо да Винчи
Информационна брошура секторна програма Леонардо да Винчи

 

 2011 pic
743 КB

 

Моята практика Леонардо да Винчи
Сборник с впечатления на млади хора от тяхна мобилност извън България

 

 2011 pic
478 КB

 

Добри практики Асистентски стаж
Секторни програми Коменски и Грюндвиг

 

 2011 image
1.70 МB

 

 
eTwinning & Коменски - добро сътрудничество
eTwinning & Коменски - добро сътрудничество

 

 2011 pic
1.17 МB

 

Bulgaria Discovered
MORE FROM BULGARIA, EDUCATION AND TRAINING

 

 2010 image
3.11 MB

 

Секторна програма Леонардо да Винчи
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.21 MB

 

Секторна програма Коменски
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.31 MB

 

 
Секторна програма Грюндвиг
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.31 MB

 

Секторна програма Еразъм
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.07 MB

 

Информационнен бюлетин 2010 - Брой 9
Информационнен бюлетин 2010 - Брой 9

 

 2010 pic
851 KB

 

Информационнен бюлетин 2010 - Брой 8
Информационнен бюлетин 2010 - Брой 8

 

 2010 pic
1.19 MB

 

 
Информационнен бюлетин 2010 - Брой 7
Информационнен бюлетин 2010 - Брой 7

 

 2010 pic
928 KB

 

Възможности за ОБЩИНИ и РИО
Информационна брошура 2010

 

 2010 pic
427 KB

 

Възможности за СТУДЕНТИ по педагогика
Информационна брошура 2010

 

 2010 pic
370 KB

 

Възможности за БИБЛИОТЕКИ и ЧИТАЛИЩА
Информационна брошура 2010

 

 2010 pic
415 KB

 

 
Добър педагогически опит
Добър педагогически опит

 

 2010 pic
828 KB

 

Каталог Коменски - Български училища
Каталог Коменски - Български училища

 

 2010 pic
3.43 MB

 

Секторна програма Грюндвиг
Информационна брошура секторна програма Грюндвиг

 

 2010 pic
436 KB

 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ"
Секторна програма ЕРАЗЪМ

 

 2010 pic
423 KB

 

 
Студентска харта Еразъм
Студентска харта Еразъм

 

 2010 pic
477 KB

 

История и снимка ЕРАЗЪМ
История и снимка ЕРАЗЪМ

 

 2010 pic
1.05 MB

 

Учебни визити
Информационна брошура - Учебни визити

 

 2010 pic
2.01 MB

 

Българското образование през погледа на участниците в Учебни визити
Българското образование през погледа на участниците в Учебни визити

 

 2010 pic
1.57 MB

 

 
Информационна брошура eTwinning
Модерната общност на европейските училища и детски градини

 

 2010 pic
810 KB

 

Професионално ориентиране в Европа II
Професионално ориентиране в Европа II

 

 2010 pic
1.15 MB

 

Сборник Европас
Сборник Европас

 

 2010 pic
7.01 MB

 

Информационна брошура Европас
Европас - автобиография

 

 2010 pic
2.53 MB

 

 
Европас отваря врати навсякъде по света
Европас - Вашия помощник в Европа

 

 2010 pic
5.42 MB

 

Флаер Европас
Флаер Европас

 

 2010 pic
2.73 MB

 

Европас - Евродеск
Европас - Евродеск

 

 2010 pic
3.67 MB

 

Проекти по секторна програма Коменски 2007
Компендиуми 2010 - Компендиум Качествени проекти по секторна програма Коменски 2007

 

 2010 pic
1.02 Mb

 

 
Програма Леонардо да Винчи стартирали проекти 2009
Компендиум секторна програма Леонардо да Винчи стартирали проекти 2009

 

 2009 pic
2.57 MB

 

Програма Грюндвиг стартирали проекти 2009
Компендиум секторна програма Грюндвиг стартирали проекти 2009

 

 2009 pic
1.12 MB

 

Програма Коменски
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Коменски

 

 2010-2009 pic
678 KB

 

Програма Еразъм
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Еразъм

 

 2010-2009 pic
700 KB

 

 
Програма Леонардо да Винчи
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Леонардо да Винчи

 

 2010-2009 pic
770 KB

 

Програма Грюндвиг
Практическo ръководствo - Грюндвиг

 

 2010-2009 pic
731 KB

 

Секторна програма - Коменски
Информационнa брошурa 2009 - Коменски

 

 2009 pic
1.27 MB

 

Възможности за университетите
Възможности за университетите

 

 2009 pic
1.00 MB

 

 
Коменски - Възможности за училищата
Коменски - Възможности за училищата

 

 2009 pic
934 KB

 

Европейски образователни програми
Европейски образователни програми в подкрепа на БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

 

 2009 pic
639 KB

 

Поколение Еразъм
Поколение Еразъм ИСТОРИЯ И СНИМКА

 

 2009 pic
5.99 MB

 

Информационен бюлетин 2009, 4 брой
Информационен бюлетин 2009, 4 брой

 

 2009 pic
1.42 MB

 

 
Информационен бюлетин 2009, 5 брой
Информационен бюлетин 2009, 5 брой

 

 2009 pic
2.15 MB

 

Информационен бюлетин 2009, 6 брой
Информационен бюлетин 2009, 6 брой

 

 2009 pic
2.24 MB

 

Компендиуми (сборници с проектни идеи) 2009
Коменски - Добри практики 2007

 

 2007 pic
3.00 MB

 

Компендиуми (сборници с проектни идеи) 2009
Леонардо да Винчи - Добри практики 2007

 

 2007 pic
1.03 MB

 

 
Леонардо - Стартирали проекти 2008
Леонардо - Стартирали проекти 2008

 

 2009 pic
11.8 MB

 

Грюндвиг - Стартирали проекти 2008
Грюндвиг - Стартирали проекти 2008

 

 2009 pic
1.96 MB

 

Компендиуми Еразъм - Добри Практики 2007-2009
Компендиуми Еразъм - Добри Практики 2007-2009

 

 2009 pic
1.81 MB

 

Пътеводител Моят български университет
Пътеводител Моят български университет

 

 2009 pic
8.18 Mb

 

 
Пътеводител за България на английски език 2009
Пътеводител за България на английски език 2009

 

 2009 pic
7 MB

 

Коменски - Добри практики 2006
Компендиуми

 

 2008 pic
6.14 MB

 

Грюндвиг - Наградени Проекти 2006
Компендиуми

 

 2008 pic
1.62 MB

 

Леонардо 2007
Компендиуми

 

 2008 pic
3.68 MB

 

 
Леонардо Добри Практики 2004,2006
Компендиуми

 

 2004-2006 pic
7.17 MB

 

Коменски (2000 - 2006)
Компендиуми

 

 2000-2006 pic
4.01 MB

 

Леонардо да Винчи (2003 - 2005)
Компендиуми

 

 2003-2005 pic
2.77 MB

 

Леонардо да Винчи (2005 - 2006)
Компендиуми

 

 2005-2006 pic
2.14 MB

 

 
Грюндвиг (2000 - 2006)
Компендиуми

 

 2000-2006 pic
2.87 MB

 

Коменски 2006
Компендиуми

 

 2006 pic
1.63 MB

 

Обучение на преподаватели
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
2.43 MB

 

Е-Обучение
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
1.93 MB

 

 
Междукултурен диалог
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
1.98 MB

 

Езикови компетенции
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
1.95 MB

 

Обучение на хора в неравностойно положение
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
2.80 MB

 

Обучение в областта на туризма
Тематичен Компендиум

 

 2009 pic
2.86 MB

 

 
Програма Грюндвиг - 2008
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
817 KB

 

Програма Леонардо да Винчи - 2008
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.01 MB

 

Програма Еразъм -2008
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.08 MB

 

Учене през целия живот
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.09 MB

 

 
Erasmus way to Bulgaria
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.16 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Еразъм
Практическо ръководство 2008 - Еразъм

 

 2008 pic
1.10 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Коменски
Практическо ръководство 2008 - Коменски

 

 2008 pic
1.38 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Леонардо да Винчи
Практическо ръководство 2008 - Леонардо да Винчи

 

 2008 pic
1.17 MB

 

 
Практическо ръководство 2008 - Грюндвиг
Практическо ръководство 2008 - Грюндвиг

 

 2008 pic
1.10 MB

 

Програма Коменски - Информационнa брошурa
Информационнa брошурa - Коменски

 

 2008 pic
450 KB

 

Еразъм - Информационнa брошурa
Информационна брошура - Еразъм

 

 2008 pic
357 KB

 

Леонардо да Винчи - Информационнa брошурa
Информационна брошура - Леонардо да Винчи

 

 2008 pic
445 KB

 

 
Информационна брошура - Грюндвиг
Информационна брошура - Грюндвиг

 

 2008 pic
850 KB

 

Поколение Еразъм - Информационни материали 20 години Еразъм
Поколение Еразъм - Информационни материали 20 години Еразъм

 

 2007 pic
2.03 MB

 

Информационни материали 20 години Еразъм
Информационни материали 20 години Еразъм - Плакат

 

 2007 pic
1.04 MB

 

Еразъм - Студентска харта
Еразъм - Студентска харта

 

 2007 pic
665 KB

 

 
От Леонардо да Винчи и Сократ до Програма Учене през целия живот
От Леонардо да Винчи и Сократ до Програма Учене през целия живот

 

 2007 pic
3.59 MB

 

Програма Коменски - 2007
Практическо ръководство 2007 - Коменски

 

 2007 pic
3.85 MB

 

Програма Еразъм - 2007
Практическо ръководство 2007 - Еразъм

 

 2007 pic
921 KB

 

Програма Леонардо да Винчи - 2007
Практическо ръководство 2007 - Леонардо да Винчи

 

 2007 pic
961 KB

 

 
Програма Грюндвиг - 2007
Практическо ръководство 2007 - Грюндвиг

 

 2007 pic
904 KB

 

Център за развитие на човешките ресурси
Център за развитие на човешките ресурси - Брошура

 

 2007 pic
1.49 MB

 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.