Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

КОЕ Е ЗА МЕН?


връзка
 
ПРОГРАМА  КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ  КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА  ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙНОСТИ

„Коменски“ Ученици Училища и образователни институции Обмяна на опит в чужбина за класове и отделни лица

„Коменски“ Учители Учители Обучение на работното място в чужбина

„Коменски“ Институти за обучение на учители Образователни институции Обмен, съвместно разработване на учебна програма

„Коменски“ Асоциации на родители и неправителствени организации, занимаващи се с училищно образование Асоциации на родители и неправителствени организации, занимаващи се с училищно образование Партньорства с училища в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Стажанти, обучаващи в областта на професионалното образование и обучение Институти за професионално образование и обучение Професионален опит в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Персонал в институти за професионално образование и обучение Институти за професионално образование и обучение Учебни посещения и обмен в чужбина, мрежи, насочени към иновации

„Еразъм“ Студенти Висши училища Периоди на обучение и стажове в чужбина

„Темпус“ Студенти Висши училища Модернизирани методи на преподаване в съседни на ЕС държави

Сътрудничество с индустриализирани страни Студенти Висши училища Обмен на студенти със Северна Америка и АзиатскоТихоокеанския регион

„Еразъм“ Университетски персонал Университетски персонал Периоди на преподаване в чужбина, преминаване на обучение в чужбина и партньорства за разработване на учебна програма

„Темпус“ Университетски персонал Висши училища Партньорства с университети от съседни на ЕС държави

„Грюндвиг“ Oбучаващи се лица в зряла възраст с недостатъчно формално образование Институти за обучение на лица в зряла възраст Семинари с обучаващи се лица в зряла възраст от други държави

„Грюндвиг“ Персонал за обучение на лица в зряла възраст Персонал за обучение на лица в зряла възраст Партньорства и мрежи за обучение на работното място и обмен на идеи

„Жан Моне“ Преподаватели по европейска интеграция Преподаватели по европейска интеграция Преподавателски назначения и сътрудничество в областта на научните изследвания

Политическо сътрудничество и иновации в областта на ученето през целия живот Старши преподавателски персонал Учебни заведения и органи за висше образование и обучение Посещения с учебна цел (хоризонтална програма)

„Език“ Езикови училища Всички организации, които се занимават с езиково обучение Разработване на учебни материали (хоризонтална програма)

„Информационни и комуникационни технологии“  Лица, отговорни за определянето на политиките в сферата на образованието, изследователи Лица, отговорни за определянето на политиките в сферата на образованието, изследователи Използване на технологии за създаване на иновативни образователни и обучителни практики (хоризонтална програма)

„Използване на резултати“ Всички организации, които се занимават с образование и обучение Всички организации, които се занимават с образование и обучение Разпространение на резултати от проекти (хоризонтална програма)

„Еразъм“ Стопански организации Компании Приемане на обучаващи се на университетско ниво лица, сътрудничество с университети и преподаване в чужбина

„Леонардо да Винчи“ Стопански организации Компании Приемане на стажанти и обучаващи се в начална степен на професионално обучение, изпращане на служители в чужбина с цел мобилност и сътрудничество в партньорства и проекти за професионално обучение

„Темпус“ Стопански организации Компании, промишлени асоциации и търговскопромишлени палати Сътрудничество с университети от съседни на ЕС държавиЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 София