Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
 

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.

Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A05-COM-MOB-30-04-2013

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо по пощата на хартиен носител с резултати от селекция и коментар на външния оценител. На одобрените кандидати ще бъде изпратен договор по e-mail (посочен във формуляра за кандидатстване), в период, съобразен с датите на провеждане на Дейността. Всички нефинансирани / нелегитимни кандидати могат да се насочат към следващата Покана за кандидатстване, с краен срок за кандидатстване: 17.09.2013г.

 

РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 15.10.2013г.
 
pic
A46-KA1-15-10-2013
10 Януари 2014
 
Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
16 Октомври 2013
 
Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
A28-LEO-MOB-01-02-2013
13 Август 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
 
pic
A32-LEO-TOI-31-01-2013
06 Август 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
COM-REG-2013-02-21
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
KA1-2013-03-28
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-30-04-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
 
pic
A05-COM-MOB-30-04-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A07-COM-PART-21-02-2013
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2013
28 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
 
pic
A37-GRU-MOB-2013-04-30
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A41-GRU-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2013
26 Юни 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A42-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
A38-GRU-MOB-28-03-2013
23 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
 
pic
A22-ERA-MOB-08-03-2013
21 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
 
pic
ERA-MOB-2013-02-01
08 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A31-LEO-PART-21-02-2012
17 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
 
pic
A06-COM-PART-21-02-2012
16 Юли 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
 
pic
A40-GRU-MOB-21-02-2013
17 Май 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
A39-GRU-MOB-16-01-2013
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
 
pic
COM-MOB-2013-01-16
01 Април 2013
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
 
pic
A05-COM-MOB-17-09-2012
31 Октомври 2012
 
Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.