Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
 

Покани за кандидатстване Архив 2010 / 2009 / 2008

  АРХИВ
участват кандидатстват
pic
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 15.10.2013г.
  Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
  Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
  Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
  Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Визити и обмен", Покана за кандидатстване към 30.04.2013 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.
  Резултати от селекция по дейност „Проекти за възрастни доброволци”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
  Резултати от селекция по дейност „Асистентски стаж”, секторна програма „Грюндвиг”, Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2012 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Работни ателиета", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2012г.
  Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.
  Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по Покана за кандидатстване към 03.02.2012г.
  Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 12.10.2012г.
  Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 30.03.2012г.
  Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 14.10.2011г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.09.2011г.
  Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2013/2014
  Erasmus Intensive Language Courses in Bulgarian - 2012/2013
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
  Резултати от селекция - Учебни визити 2011-2012, Покана за кандидатстване към 31.03.2011 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
  Резултати от международните консултации:списък на одобрените участници в учебни визити 2009-2010-Втори семестър, Покана за кандидатстване към 15.10.2010г.
  Работни ателиета, Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  Проекти за възрастни доброволци, Покана за кандидатстване към 31.03.2010г.
  Партньорства за познание, Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  Асистентски стаж, Покана за кандидатстване към 31.03.2010г.
  Визити и обмени на кадри в сферата на образованието за възрастни, Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  Резултати от селекция - Квалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни, Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 26.02.2010г.
  Дейност Мобилност - Допълнително финансирани проекти от списъка с резерви
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 05.02.2010г.
  Дейност Партньорства - Допълнително финансирани проекти от списъка с резерви
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 05.02.2010г.
  Резултати от селекция- Покана по "Интензивни програми" към 12.03.2010
  Резултати от селекция на Двустранни партньорства - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  Резултати от селекция на Многостранни партньорства - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 15.09.2010г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 30.04.2010г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 15.01.2010г.
  Резултати от международните консултации:списък на одобрените участници в учебни визити 2009-2010
  Архив
  Архив
  Резултати от селекция - Покана за подаване на предложения по "Интензивни програми" 2009
  АРХИВ Секторна програма "Коменски" Резултати от селекция 2009/2008
  Резултати от международните консултации. Списък на одобрените участници в учебни визити 2007-2008-Втори семестър, Покана към 15.10.2007г.
  Списък на одобрените участници в учебни визити 2007-2008-Втори семестър, Покана към 15.10.2007г.
  Резултати от селекция за Учебни визити 2008-2009
  Списък на Българските висши училища, участващи в програма "Еразъм" през академичната 2007 - 2008г.
  Списък на Българските висши училища, притежаващи Харта "Еразъм" за периода 2007 -2008 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2011 г.
  Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 14.01.2011г.
  Резултати от селекция - Покана за кандидатстване към 19.02.2010г.
 


 

 

АКТИВНИ ПОКАНИ


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.