Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания
Учебни визити Oбразователни специалисти

image

Програма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации".

Целта на учебните визити е да насърчават и подкрепят политическото развитие и сътрудничество на общоевропейско ниво в контекста на ученето през целия живот.

Добри практики по програма "Учебни визити" - тук.

Програмата обединява програма "Арион" и CEDEFOP учебни визити. Досега над 50000 специалисти в областта на образованието са участвали в учебни визити. С обединяването на двете програми в Консолидирана програма "Учебни визити"се осъществява интегриран подход между секторите и формите на общото и професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот, чрез включването на различни целеви групи образователни специалисти:

    * представители на местна, регионална, национална власт;
    * директори и помощник-директори на образователни институции, центрове по ориентиране, валидиране и акредитиране;
    * ръководители на департаменти, ръководители на методически обединения;
    * главни учители;
    * обучители на учители;
    * инспектори;
    * представители на мрежи и асоциации в областта на образованието и обучението;
    * педагогически съветници;
    * съветници в системата на професионалното ориентиране и консултиране;
    * представители на секторите за образователни услуги, бюрата по труда или центрове по ориентиране;
    * ръководители „Човешки ресурси", ръководители „Фирмено обучение";
    * представители на промишлени палати, стопански и занаятчийски камари;
    * представители на работодателски организации;
    * представители на синдикати;
    * собственици или управители на Малки и средни предприятия;
    * изследователи, научни работници.РЕЗУЛТАТИ

Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 15.10.2013г.
 
pic
A46-KA1-15-10-2013
10 Януари 2014
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.
 
pic
KA1-2013-03-28
02 Юли 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 12.10.2012г.
 
pic
A46-KA1-12-10-2012
16 Януари 2013
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 30.03.2012г.
 
pic
A46-KA1-30-03-2012
28 Юни 2012
 
Резултати от селекция - Програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 14.10.2011г.
 
pic
A46-KA1-14-10-2011
03 Януари 2012
 
Резултати от селекция - Учебни визити 2011-2012, Покана за кандидатстване към 31.03.2011 г.
 
pic
KA1-2011-03-31
27 Юни 2011
 

ГАЛЕРИЯ

 • Информационен ден, София, 10.03.2010г

 • Валоризационни конференции - Програма Учене през целия живот 18.12.2009 г.

 • Валоризационни конференции - Учене през целия живот Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество 21.11.2008г

 • Церемонии по награждаване - Ден на междукултурния диалог, 08.05.2008г

 • Церемонии по награждаване - Европейски езиков знак 2007г.

 • Церемонии по награждаване - Почетен знак за заслуги към европейските образователни програми в България, декември 2007 г.

 • Информационни дни - Шумен 19.06.2008г.

 • Информационни дни - Варна 18.06.2008г.

 • Информационни дни - Бургас 17.06.2008г.

 • Информационни дни - Euroguidance, Europass, Refernet - 05.06.2008г.

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 15.04.2008г

 • Информационни дни - Партньорства - София, 06.02.2008 г

 • Информационни дни - Програма Учене през целия живот, гр. София, 18.01.2008г.

 • Празнични дни - Ретро трамвай Европа, София, 25.11.2009г

 • Празнични дни - 20 години от Падането на Берлинската стена

 • Празнични дни - Ден на творчеството и иновациите, 14.05.2009г • ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

  Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
  1000 София  Тел.:  + 359 2 9155 010
  Факс: + 359 2 9155 049
  hrdc@hrdc.bg

  Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008  задайте въпрос >>>
  кое е за мен ? >>>
  навигатор >>>

  image
  RSS ПОКАНИ
  RSS НОВИНИ

  НОВИНИ

  ЗА НАС

  ВРЪЗКИ

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ДОБРИ ПРАКТИКИ

  Права за ползване на сайта

  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

  Коменски

  Еразъм

  Леонардо

  Грюндвиг

  ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

  Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

  Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

  Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

  Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

  Дейност "Жан Моне"

  ИНИЦИАТИВИ

  Europass

  EURO GUIDANCE

  eTwinning

  ЕВРИДИКА

  ECVET

  Болонски процес

  ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

  ЕРАЗМУС МУНДУС

  ТЕМПУС

  БАЗИ ДАННИ

  База данни с партньори Ева

  Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

  Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

  База данни с партньори Адам


      

  © 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.