Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ВРЪЗКИ


Връзки Еразъм


Секторна програма "Еразъм" - висше образование
Връзки

Списък на българските университети, работещи по Еразъм

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ index_en.html - Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”.

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm - страница на създадената към ЕК Изпълнителна агенция, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”.

http://www.minedu.government.bg/ - страница на Министерството на образованието и науката в България.

http://www.evropa.bg/bg/ - страница на Представителството на Европейската комисия в България.

http://www.esn.org/ - Европейска студентска мрежа "Еразъм"

http://www.erasmusworld.com/portal/ - Студентски портал "Еразъм"

http://www.myerasmus.com/ - Европейска мобилност на студенти

http://www.garagerasmus.org/ - Социална мрежа на Поколение "Еразъм"

http://www.career.bestsofia.org/ - Студентски кариери

http://www.moveonnet.eu/ - Европейски форум на университетските офиси за международни отношения

http://www.eutrainingsite.com/ - EU trainings 2007-2013

http://cordis.europa.eu/erawatch/ - Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://www.educationpolicy.eu/ - Европейска мрежа за образователни политики

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/ left_menu/europeintegration/nauric.html- Национален център за академично признаване и мобилност към Министерство на образованието, младежта и науката

http://rectorsbg.zavas.org/ - Съвет на ректорите в РБългария

http://bologna.hrdc.bg/ - Болонски процес в България

http://www.eufunds.bg/ - Структурни фондове на Европейската комисия

ВРЪЗКИ

image Връзки
image АКТУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
pic
РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ЕВРОПА
pic
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ-ETWINNING
pic
Връзки и бази данни Коменски
pic
ЕРАЗЪМ В ТВОЯ УНИВЕРСИТЕТ
pic
Връзки и бази данни Леонардо да Винчи
pic
Връзки и бази данни Грюндвиг
image Връзки Europass
image Връзки Euroguidance
image Връзки eTwinning
image Връзки Болонски процес
image Връзки ReferNet
image Всички връзки и бази данни

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.