Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ


pic
Тематичен мониторинг и среща - секторна програма "Грюндвиг", 19-20.09.2011 г.
       16 Август 2011
Центърът за развитие на човешки ресурси организира на 19 и 20 септември 2011г. в град Велико Търново Тематичен мониторинг на тема „Превенция от социалното изключване" и среща - по секторна програма „Грюндвиг". Целта на събитието е да даде възможност на всички заинтересовани страни, финансирани по секторна програма "Грюндвиг", да обменят опит по темата, фокусирана върху превенция от социално изключване. В рамките на Тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит от бенефициенти по секторната програма. Желаещите за участие в Тематичния мониторинг и срещата по секторна програма „Грюндвиг" следва да се регистрират на следния електронен адрес monitoring@hrdc.bg до 09.09.2011г.

ЦРЧР ще поема нощувките и пътните разходи на участниците извън гр. Велико Търново.

Регистрационна форма - тук.

Програма - тук.
image     Първи стъпки в новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+"  
09 Януари 2014
image     Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси  
21 Декември 2013
image     Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси  
18 Декември 2013
image     Тематичен мониторинг по секторни програми „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Еразъм” и „Грюндвиг” на тема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”  
03 Декември 2013
image     Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.  
03 Декември 2013
pic
    Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.  
27 Ноември 2013
pic
    Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г  
27 Ноември 2013
image     Зелена светлина за „Еразъм+“  
19 Ноември 2013
image     Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2013  
07 Ноември 2013
pic
    Легитимни кандидатури по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
08 Ноември 2013
pic
    ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ, 22.11.2013Г., гр.СОФИЯ  
08 Ноември 2013
image     Резултати от конкурса за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“  
01 Ноември 2013
image     Честит Ден на народните будители!  
01 Ноември 2013
pic
    Регистрационни номера по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
01 Ноември 2013
pic
    Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Дни "Коменски", 16-18 октомври, гр. Трявна  
14 Октомври 2013
image     Презентации от обучения по секторни програми "Леонардо да Винчи", "Коменски" и "Грюндвиг"  
09 Октомври 2013
image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г.  
04 Октомври 2013
image     Европейски ден на езиците 2013  
24 Септември 2013
image     Честит Първи Учебен Ден!  
16 Септември 2013
image     Честито Съединение!  
05 Септември 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Мобилност" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейности „Индивидуални квалификационни дейности”, „Визити и обмен” и „Асистентски стаж” по секторна програма „Грюндвиг”, Покани за кандидатстване към 30.04.2013г. и 28.03.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Одобрени кандидати от списъка с резерви по дейност "Партньорства" на секторна програма "Леонардо да Винчи", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
13 Август 2013
pic
    Резултати от селекция - Програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации", по Покана за кандидатстване към 31.01.2013г.  
06 Август 2013
pic
    Покани за кандидатстване по дейност „Индивидуални квалификационни дейности”, секторна програма „Коменски” и секторна програма "Грюндвиг", с краен срок за кандидатстване 17.09.2013  
17 Юли 2013
image     Конкурс за общо лого на новите Оперативни програми 2014-2020 г.  
08 Юли 2013
image     Списък с контакти на експертите от ЦРЧР  
05 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - програма "Учебни визити", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг в София  
19 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Регионални партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг", дейност "Индивидуални квалификационни дейности", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Двустранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
02 Юли 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.  
28 Юни 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Коменски" дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
28 Юни 2013
pic
    Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Визити и обмен” , Покана за кандидатстване към 30.04.2013г.  
26 Юни 2013
image     Резултати от селекция - секторна програма "Грюндвиг" дейност „Партньорства за познание” и секторна програма "Коменски" дейност "Многостранни патньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013г.  
26 Юни 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейности "Индивидуална квалификационна дейност" и "Визити и обмен"  
29 Май 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуална квалификационна дейност"  
29 Май 2013
pic
    Резултати от ученически конкурс "Младите хора – активни европейски граждани"  
28 Май 2013
image     Формуляри за междинни отчети по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Леонардо да Винчи" и "Грюндвиг", 2012 селекционна година  
27 Май 2013
image     Честит 24 май!  
23 Май 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейности „Асистентски стаж” и "Проекти за възрастни доброволци", Покана за кандидатстване към 28.03.2013г.  
23 Май 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни програми", Покана за кандидатстване към 08.03.2013г.  
21 Май 2013
image     Център за развитие на човешките ресурси в социалните мрежи  
20 Май 2013
image     Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013  
20 Май 2013
image     Обучителен семинар за отчитане на проекти по дейност „Партньорства” – секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”, София  
07 Май 2013
pic
    Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Стара Загора, 11 май 2013г.  
30 Април 2013
image     Конкурс за участие в стажантската програма „Стажант в европейските информационни мрежи”  
11 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Асистентски стаж"  
25 Април 2013
pic
    Национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране 2013  
18 Април 2013
pic
    Конкурс за ученически разработки на тема "Младите хора – активни европейски граждани"  
08 Април 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Еразъм" дейност "Интензивни езикови курсове", Покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
08 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Работни ателиета"  
16 Април 2013
pic
    Резултати от оценка на качеството - секторна програма "Коменски", дейност "Асистентски стаж"  
08 Април 2013
pic
    Конкурс за избор на участници в Семинар за професионално развитие по дейност eTwinning, 25-28 април 2013г., София, България  
05 Април 2013
pic
    Резултати от покана за кандидатстване за отпускане на допълнителни средства, дейност „Мобилност” 2012г., секторна програма „Леонардо да Винчи”  
05 Април 2013
pic
    Секторна програма „Леонардо да Винчи” създава благоприятна среда за развитие на по-добри работни места в България  
03 Април 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Леонардо да Винчи" - "Мобилност", покана за кандидатстване към 01.02.2013г.  
02 Април 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Грюндвиг" дейност "Kвалификационни дейности за служители в сферата на образованието за възрастни", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.  
29 Март 2013
pic
    Резултати от селекция - Секторна програма "Коменски", дейност "Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал", Покана за кандидатстване към 16.01.2013г.  
29 Март 2013
pic
    Покана за кандидатстване за Университетска Харта Еразъм (2014-2020)  
27 Март 2013
pic
    Дни на отворените врати Коменски–eTwinning, 25 март - 25 април 2013г.  
12 Март 2013
image     „Младежта в движение” ще участва на „Национални дни на кариерата 2013” в София  
11 Март 2013
image     Покани за подаване на предложения 2013г. селекционна година  
11 Декември 2012
pic
    Резултати от селекция по програма "Учебни визити", към Покана за кандидатстване 18.02.2013г.  
07 Март 2013
pic
    НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” - 06 февруари, 2013 г., гр. Пловдив  
02 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Прием на асистент"  
03 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Асистентски стаж"  
03 Март 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - "Индивидуални квалификационни дейности"  
26 Февруари 2013
pic
    Резултати от селекция по програма "Коменски" - "Индивидуална ученическа мобилност"  
26 Февруари 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - "Индивидуални квалификационни дейности"  
26 Февруари 2013
pic
    Европейски конкурс на тема "Свят, който харесваш"  
18 Февруари 2013
pic
    Секторна програма "Коменски" предотвратява агресията в училищната среда  
24 Януари 2013
image     Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", 06 февруари 2013г.  
18 Януари 2013
image     Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2013г.  
18 Януари 2013
image     Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2013г.  
18 Януари 2013
pic
    Резултати от селекция по програма "Учебни Визити"  
10 Януари 2013
pic
    Весели празници!  
21 Декември 2012
image     Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", 08-10 януари 2013г.  
19 Декември 2012
image     Покана за набиране на външни оценители за 2013 селекционна година  
12 Декември 2012
image     Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012)  
14 Декември 2012
image     Валоризационна конференция на ЦРЧР по Програма "Учене през целия живот", гр. София, 12 декември 2012г.  
03 Декември 2012
image     "Планирай кариерата си сега"  
27 Ноември 2012
pic
    Тематичен мониторинг на тема „ЖЕНИТЕ В ДЕЙСТВИЕ” и Среща по секторна програма „Грюндвиг"  
16 Ноември 2012
pic
    Важно за кандидатите за "Подготвителни визити", секторна програма "Коменски"  
08 Ноември 2012
image     Резултати от селекция по секторни програми "Грюндвиг" и "Коменски", по Покана за кандидатстване към 17.09.2012г.  
31 Октомври 2012
pic
    Конкурс за разработка на тема „eTwinning и Коменски - успешно сътрудничество”  
12 Октомври 2012
pic
    Конференция "Мотивация за развитие" и резултати от националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България  
25 Октомври 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
15 Октомври 2012
pic
    Регистрационни номера по подадени кандидатури  
15 Октомври 2012
image     Тематичен мониторинг на тема „ПОО ЗА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА” и Среща по секторна програма „Леонардо да Винчи".  
25 Септември 2012
image     Регистрация за Информационен ден по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.  
01 Октомври 2012
image     Презентации от националната среща по секторна програма "Еразъм", проведена на 2-3 октомври в гр. София  
08 Октомври 2012
image     Честване на Европейски ден на езиците!  
02 Октомври 2012
pic
    Тематичен мониторинг на тема „ТОЛЕРАНТНОСТТА В УЧИЛИЩЕ” и Среща по секторна програма „Коменски"  
31 Октомври 2012
pic
    Презентации от обучителния семинар, проведен на 19-21 септември в гр. Пловдив  
28 Септември 2012
image     Европейски ден на езиците 30 септември 2012г.  
24 Септември 2012
pic
    Обучителен семинар за бенефициенти по дейност "Регионални партньорства", секторна програма "Коменски"  
18 Септември 2012
pic
    Резултати от конкурса за Европейски езиков знак 2012  
17 Септември 2012
pic
    Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Мобилност” на секторна програма „Леонардо да Винчи”  
29 Август 2012
image     Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг”  
29 Август 2012
pic
    Обучителен семинар за подписване на договори с бенефициенти по дейност „Партньорства” на секторна програма „Коменски”