Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания

    ИЗДАНИЯ

 
Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
2,41 MB

 

Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Партньорства. Мобилност.

 

 2012 pic
4,8 MB

 

Мобилност за по-добри работни места

 

 2012 pic
536 KB

 

Compendium Subprogramme „Leonardo da Vinci“
Mobility, Partnerships, Transfer of Innovation

 

 2011 pic
392 КB

 

 
Компендиум секторна програма „Леонардо да Винчи”
Мобилност, Партньорства, Трансфер на иновации

 

 2011 pic
392 КB

 

Секторна програма Леонардо да Винчи
Информационна брошура секторна програма Леонардо да Винчи

 

 2011 pic
743 КB

 

Моята практика Леонардо да Винчи
Сборник с впечатления на млади хора от тяхна мобилност извън България

 

 2011 pic
478 КB

 

Секторна програма Леонардо да Винчи
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.21 MB

 

 
Програма Леонардо да Винчи стартирали проекти 2009
Компендиум секторна програма Леонардо да Винчи стартирали проекти 2009

 

 2009 pic
2.57 MB

 

Програма Леонардо да Винчи
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Леонардо да Винчи

 

 2010-2009 pic
770 KB

 

Компендиуми (сборници с проектни идеи) 2009
Леонардо да Винчи - Добри практики 2007

 

 2007 pic
1.03 MB

 

Леонардо - Стартирали проекти 2008
Леонардо - Стартирали проекти 2008

 

 2009 pic
11.8 MB

 

 
Леонардо 2007
Компендиуми

 

 2008 pic
3.68 MB

 

Леонардо Добри Практики 2004,2006
Компендиуми

 

 2004-2006 pic
7.17 MB

 

Леонардо да Винчи (2003 - 2005)
Компендиуми

 

 2003-2005 pic
2.77 MB

 

Леонардо да Винчи (2005 - 2006)
Компендиуми

 

 2005-2006 pic
2.14 MB

 

 
Програма Леонардо да Винчи - 2008
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.01 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Леонардо да Винчи
Практическо ръководство 2008 - Леонардо да Винчи

 

 2008 pic
1.17 MB

 

Леонардо да Винчи - Информационнa брошурa
Информационна брошура - Леонардо да Винчи

 

 2008 pic
445 KB

 

От Леонардо да Винчи и Сократ до Програма Учене през целия живот
От Леонардо да Винчи и Сократ до Програма Учене през целия живот

 

 2007 pic
3.59 MB

 

 
Програма Леонардо да Винчи - 2007
Практическо ръководство 2007 - Леонардо да Винчи

 

 2007 pic
961 KB

 


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.