Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания

    ИЗДАНИЯ

 
Болонски процес
Болонският процес в моя университет

 

 2013 pic
1,28МB

 

Компендиум секторна програма „Еразъм”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
824 KB

 

Европейски възможности за студентите
Секторна програма „Еразъм”

 

 2013 pic
324 KB

 

Ползи от мобилността за кариерното развитие на академичния и неакадемичния персонал и за интернационализацията на висшите училища

 

 2012 pic
440 KB

 

 
Болонски процес - Развитие на висшето образование
Сборник статии

 

 2012 pic
700 KB

 

Изпълнението на секторна програма "Еразъм" в България, Лъчезар Африканов
Анализ на финансираните децентрализирани дейности за периода 1999-2011

 

 2012 pic
2.37 МB

 

Юбилеен сборник 25 години секторна програма "Еразъм"

 

 2012 pic
4.80 МB

 

Секторна програма Еразъм
Европейски възможности за студентите

 

 2011 pic
500 KB

 

 
Секторна програма Еразъм
Възможности за университетите, за преподавателския и непреподавателския състав

 

 2011 pic
601 КB

 

Секторна програма Еразъм
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.07 MB

 

Възможности за СТУДЕНТИ по педагогика
Информационна брошура 2010

 

 2010 pic
370 KB

 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ"
Секторна програма ЕРАЗЪМ

 

 2010 pic
423 KB

 

 
Студентска харта Еразъм
Студентска харта Еразъм

 

 2010 pic
477 KB

 

История и снимка ЕРАЗЪМ
История и снимка ЕРАЗЪМ

 

 2010 pic
1.05 MB

 

Програма Еразъм
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Еразъм

 

 2010-2009 pic
700 KB

 

Поколение Еразъм
Поколение Еразъм ИСТОРИЯ И СНИМКА

 

 2009 pic
5.99 MB

 

 
Компендиуми Еразъм - Добри Практики 2007-2009
Компендиуми Еразъм - Добри Практики 2007-2009

 

 2009 pic
1.81 MB

 

Програма Еразъм -2008
Информационна брошура 2008

 

 2008 pic
1.08 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Еразъм
Практическо ръководство 2008 - Еразъм

 

 2008 pic
1.10 MB

 

Еразъм - Информационнa брошурa
Информационна брошура - Еразъм

 

 2008 pic
357 KB

 

 
Поколение Еразъм - Информационни материали 20 години Еразъм
Поколение Еразъм - Информационни материали 20 години Еразъм

 

 2007 pic
2.03 MB

 

Информационни материали 20 години Еразъм
Информационни материали 20 години Еразъм - Плакат

 

 2007 pic
1.04 MB

 

Еразъм - Студентска харта
Еразъм - Студентска харта

 

 2007 pic
665 KB

 

Програма Еразъм - 2007
Практическо ръководство 2007 - Еразъм

 

 2007 pic
921 KB

 

 


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.