Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

Въведение Кандидатстване Резултати Проектна Документация Издания

    ИЗДАНИЯ

 
Компендиум секторна програма „Коменски”
Успешни проекти 2007 – 2013

 

 2013 pic
2,28 MB

 

Добри практики в eTwinning
Разкази на учители, спечелили Национален знак за качество през 2011 и 2012 г.

 

 2013 pic
822 KB

 

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки

 

 2013 pic
1,23 MB

 

Компендиум секторна програма „Коменски”
Многостранни партньорства. Двустранни партньорства. Регионални партньорства

 

 2012 pic
11,2 MB

 

 
eTwinning и Коменски
eTwinning и Коменски

 

 2012 pic
656 KB

 

Успешното училищно партньорство
eTwinning и Коменски

 

 2012 pic
2,23 MB

 


Секторна програма "Коменски"

 

 2012 pic
0,98 MB

 

eTwinning
eTwinning – общността на училищата в Европа

 

 2012 pic
1,42 MB

 

 
Асистентски стаж
Възможности за студентите, придобиващи педагогическа правоспособност

 

 2012 pic
1.37 МB

 

Прозорец на многоезичието
Наградени есета в конкурса „Прозорецът”, посветен на многоезичието в Европа

 

 2012 pic
614 KB

 

Compendium Subprogramme „Comenius“
Multilateral, bilateral and regional school partnerships

 

 2011 pic
700 КB

 

Компендиум секторна програма „Коменски”
Многостранни, двустранни и регионални училищни партньорства

 

 2011 pic
548 КB

 

 
Индивидуална ученическа мобилност
Секторна програма Коменски

 

 2011 pic
512 KB

 

Секторна програма Коменски
Информационна брошура секторна програма Коменски

 

 2011 pic
736 КB

 

Добри практики Асистентски стаж
Секторни програми Коменски и Грюндвиг

 

 2011 image
1.70 МB

 

eTwinning & Коменски - добро сътрудничество
eTwinning & Коменски - добро сътрудничество

 

 2011 pic
1.17 МB

 

 
Секторна програма Коменски
Практическо ръководство за кандидатстване

 

 2010 pic
2.31 MB

 

Добър педагогически опит
Добър педагогически опит

 

 2010 pic
828 KB

 

Проекти по секторна програма Коменски 2007
Компендиуми 2010 - Компендиум Качествени проекти по секторна програма Коменски 2007

 

 2010 pic
1.02 Mb

 

Програма Коменски
Практическо ръководство 2009-2010 - програма Коменски

 

 2010-2009 pic
678 KB

 

 
Секторна програма - Коменски
Информационнa брошурa 2009 - Коменски

 

 2009 pic
1.27 MB

 

Коменски - Възможности за училищата
Коменски - Възможности за училищата

 

 2009 pic
934 KB

 

Компендиуми (сборници с проектни идеи) 2009
Коменски - Добри практики 2007

 

 2007 pic
3.00 MB

 

Коменски - Добри практики 2006
Компендиуми

 

 2008 pic
6.14 MB

 

 
Коменски (2000 - 2006)
Компендиуми

 

 2000-2006 pic
4.01 MB

 

Коменски 2006
Компендиуми

 

 2006 pic
1.63 MB

 

Практическо ръководство 2008 - Коменски
Практическо ръководство 2008 - Коменски

 

 2008 pic
1.38 MB

 

Програма Коменски - Информационнa брошурa
Информационнa брошурa - Коменски

 

 2008 pic
450 KB

 

 
Програма Коменски - 2007
Практическо ръководство 2007 - Коменски

 

 2007 pic
3.85 MB

 


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.